MojeFotopast.cz je jednoduchá aplikace pro správu fotopastí, která vám umožní udržet si přehled ve vašich fotografiích a fotopastech.


Klíčové vlastnosti

Jednoduchost

Aplikace MojeFotopast.cz vám umožní jednoduché zobrazení fotek na jedné stránce s možností třídění, popisování a sdílení jednotlivých fotografií.

více

Přehlednost

Díky přehlednému uspořádání se v aplikaci zorientuje opravdu každý, i méně zdatný počítačový uživatel.

více

Intuitivnost

Možnost spravovat více fotopastí najednou, zakreslení si jednotlivých fotopastí do mapy, jejich pojmenování.

více

Naše aplikace podporuje spoustu fotopastí od všech značek: UWAY, Ltl. Acorn, Boly Guard, Scout Guard, UOVision, Welltar, Keep Guard a další. "